גורמי השפעה על איכות הקישור – חסימות

קידום אתרים אפקטיבי ברמה אחרת...

ניהול מוניטין
שבעת הגורמים הבאים הם בעלי סבירות מסוימת להפחתת ערך הקישור - אין הכוונה להשפעה שלילית בדומה ל"ענישה", אלא רק להפחתת ערך. מכיוון שזה אינו נושא המחקר, צוינו רק הגורמים העיקריים.
מסמך זה תורגם ממחקרו של Wiep Knol בנושא: גורמי ההשפעה על איכות הקישור.
מסמך זה כולל את עיקרי הדברים שעלו מתוך המחקר הדן באיכות הקישורים ומחולק ל 5 חלקים:
מבוא
מבנה ותוכן הקישור
הדף והקישור
דומיין
חוסמי קישורים

גורמים בעלי סבירות להפחתת ערך הקישור (dampening)

שבעת הגורמים האחרונים, בעלי סבירות להפחתת ערך הקישור.
אין הכוונה להשפעה שלילית בדומה ל”ענישה”, אלא רק להפחתת ערך. מכיוון שזה אינו נושא המחקר, צוינו רק הגורמים העיקריים.

קובץ חיצוני של Robots.txt

אם הקישור נמצא בדף חיצוני זה, האם יש לזה השפעה על ערכו?
קישור המופיע בדף כזה הוא קרוב לוודאי חסר ערך, מפני שדף זה אינו מאונדקס ולכן הקישור נשאר אנונימי.
דירוג: 4.8 השפעה גבוהה

הקישור נמצא בדף מוענש

האם יש השפעה כשהדף המקשר מוענש? (הכוונה היא שהדף לא מדורג עבור תג כותרת (title tag) ו/או שאילתה דומה).
המומחים מעריכים כי קישורים בדפים כאלה הינם חסרי ערך.
דירוג: 4.5 השפעה גבוהה

קישור Javascript

אם הקישור הינו Javascript האם יש לכך השפעה?
קישורים כאלה הינם חסרי תועלת מכיוון שהזחלנים לא מסוגלים עדיין לקרוא אותם.
דירוג: 3.9 השפעה גבוהה

קישור מכוון שנית (Redirect)

האם יש השפעה על ערך הקישור כשהקישור מכוון שנית (302 זמני)?
לעיתים, קישורים כאלה יכולים להיות בעלי ערך, אם ה – Url המיועד כתוב באופן ברור ב- Url המקור. כמובן שקישור ישיר הינו עדיף. מכיוון שלגוגל יש קושי בניהול תוכן משוכפל עם קישורים מסוג זה, יש להניח כי קישורים אלה מאבדים מאד מערכם (אם בכלל יש להם ערך).
דירוג: 3.9 השפעה גבוהה

נוכחות קישורים “רעים” בדף המקשר

האם יש השפעה על ערך קישור כשהדף המקשר מצביע גם על אתרים “מפוקפים”?
ככל הנראה יש לכך השפעה בינונית. נוכחות קישורים מפוקפקים לא בהכרח תפחית את ערך הקישור לאתר טוב, כשמדובר במספר מצומצם של קישורים כאלה, אבל באופן כללי, עדיף שלא להיות קשורים לדפים מסוג זה.
דירוג: 3.6

טריגרים של קישורים ממומנים

האם לנוכחותם של טריגרים כאלה, לדוגמא, קוד TLA, קוד PPP או אזור “קישורים ממומנים”, יש השפעה על ערך הקישור? (ללא קשר אם אכן נרכש בכסף או לא).
ההערכה היא כי יש לכך השפעה כלשהי על ערך הקישור, למרות שאין וודאות לכך שמנוע החיפוש יכול כבר לזהות קישורים כאלה (גם אם אין מסוגלות כיום, זה עשוי להיות אפשרי בעתיד הקרוב). קיימת אפשרות כי “יד אדם” מעורבת בתהליך זה.
דירוג: 3.4

דף לא מאונדקס  (Noindex)

האם יש השפעה על ערך הקישור כשהוא מצוי בדף בעל מטה תג noindex?
ההערכה היא שכל עוד אין פקודת nofollow יש ערך לקישור (הזחלנים כן יכולים לקרוא את הקוד) אולם, ככל הנראה, יש פגיעה מסוימת בערך הקישור.
דירוג: 2.9

הערות סופיות

  • למחקר בנושא בניית קישורים יש חשיבות עצומה. אף על פי כן, גישה בדלנית שמסתכלת על כל גורם בנפרד (ולא חשוב כמה משתנים נלקחים בחשבון) הינה תמיד בעייתית במונחי מתודולוגיה בסיסית והתוצאות הינם בהתאם. תהליך SEO הינו תהליך מסובך מאד שנשלט על ידי גורמים רבים שאינם לינאריים ושקשורים זה בזה. התהליך דומה יותר לכאוס מתמטי מאשר לתבניות חשיבה ניוטוניות. לפיכך יש להתייחס למחקרים מסוג זה במשנה זהירות.
  • באופן כללי, קישור מעביר ערך ((Anchor text, PR  בתנאים הבאים:
  • הקישור מאונדקס.
  • נמצא בדף אמין.
  • מצביע לדף חוקי, לא מוענש.
  • אינו מעורר טריגר או פילטר.
  • ערך הקישור היה ותמיד יהיה יחסי. קישורים בעלי ערך גבוה לאתר אחד, יכולים להיות חסרי ערך לאתר אחר. גישה המשרתת היטב אתר אחד יכולה להיכשל באתר אחר. האמנות האמיתית היא ליישם את “מדע בניית הקישורים” באופן המותאם לכל אתר ואתר, בהתאם לנדרש כדי להובילו להצלחה.