גורמי השפעה על איכות הקישור – מבוא

קידום אתרים אפקטיבי ברמה אחרת...

ניהול מוניטין
מסמך זה כולל דעות של 17 מומחים בינלאומיים, בעלי שם בקידום אתרים וביצירת קישורים. המסמך דן ב-40 גורמים בעלי אפשרות השפעה על ערך הקישור. הכותב מעריך כי המאמר כולל את מרבית גורמי ההשפעה בנושא, באופן די מדויק.
מסמך זה תורגם ממחקרו של Wiep Knol בנושא: גורמי ההשפעה על איכות הקישור.
מסמך זה כולל את עיקרי הדברים שעלו מתוך המחקר הדן באיכות הקישורים ומחולק ל 5 חלקים:
מבוא
מבנה ותוכן הקישור
הדף והקישור
דומיין
חוסמי קישורים

מבוא – גורמים בעלי השפעה על ערך הקישור

במחקר זה, נעשה ניסיון להסתכל על כל צמד קישורים כבעלי ערך שווה. ידוע כי אין שני קישורים זהים, כך שמטבע הדברים, לא ניתן להגיע לדיוק של 100%. יחד עם זאת, שילוב עם  עשרות הערות מרתקות בנושא, יכול לתרום רבות לכל מי שקשור לתחום בניית קישורים. על פי תוצאות המחקר, ניתן להבין כי למרות שגורמים רבים באים לידי ביטוי בתהליך בניית הקישורים, זה אינו דומה במהותו להנדסת אווירונאוטיקה… אלא הרבה יותר “מגניב”.

מסמך זה, כולל  דעות של 17 מומחים בינלאומיים, בעלי שם בקידום אתרים וביצירת קישורים. המסמך דן ב- 40 גורמים בעלי אפשרות השפעה על ערך הקישור. הכותב מעריך כי המאמר כולל את מרבית גורמי ההשפעה בנושא, באופן די מדויק.
הרעיון העומד מאחורי המאמר הוא להעריך את דרגת ההשפעה של כל גורם על ערך הקישור, ו/או הערך שאותו קישור מעביר, באמצעות תשאול מומחי SEO. מכיוון שרובנו מבינים את חשיבות הקישורים במונחים של תנועה, המחקר מתמקד בעיקר בחשיבות האפשרית שמנועי החיפוש מייחסים לקישור.

כל גורם השפעה מדורג בסולם ערכים 1-5,  כאשר, 1 = חסר השפעה לחלוטין, 5  = השפעה רבה מאד.
הפרק הרביעי והאחרון במאמר, מתייחס לשבעה גורמים שאולי מפחיתים את ערך הקישור, לא במובן של “ענישה”, אלא במובן של קישור פחות איכותי (כל גורם מפחית יודגש בתוצאות באותיות DF (Dampening Factor) ברשימת “עשרת הגורמים החשובים”).
גורמים אלה מדורגים בסולם של 1-5,  כאשר 1 = חסר השפעה לחלוטין, 5 = השפעה רבה מאד.
כמו שאין שני קישורים זהים, גם אין שני מנועי חיפוש זהים. לכן כל התוצאות המופיעות מטה הינן יחסיות.

דירוג 10 הגורמים בעלי ההשפעה הרבה ביותר:

קובץ חיצוני של Robots.txt 4.75
Anchor text (טקסט בקישור) 4.56
הקישור יוצא מדף מוענש 4.50
סמכות הדף (בקישורים נכנסים) 4.38
סמכות הדומיין (באיכות קישורים חוזרים) 4.38
כמות הקישורים היוצאים מהדף 4.25
כמות כוללת של קישורים בדף 4.06
גיל הדומיין 4.06
רלבנטיות הסמכות (בדירוג מילות מפתח רלבנטיות) 3.94
קישורי Javascript 3.88

חמשת הגורמים המוסכמים ביותר (תמימות דעים בקרב המומחים):

  • דירוג Alexa
  • דף חיצוני של Robots.txt
  • סמכות הדומיין (באיכות קישורים חוזרים)
  • רלבנטיות הדף (טקסט בלבד)
  • כמות קישורים

חמשת הגורמים הכי שנויים במחלוקת (בקרב המומחים):

  •  com.,.edu.) TLD- סיומת הדומיין)
  • סוג הקישור (תמונה, טקסט)
  • סמכות הדומיין (ב-PR)
  • סמכות הדומיין (דירוג במילות מפתח לא רלבנטיות)
  • מיקום דף המטרה (הדף המקושר – אליו מצביע הקישור)

גורמים שנבחנו במחקר:

גורמים הקשורים בקישורים עצמם:
Anchor text ▪ גיל הקישור ▪ סוג הקישור ▪ טקסט סמוך ▪ מספר קישורים מיקום בדף ▪ הדדיות ▪ מיקום בדף מטרה ▪ מיקום בקוד מקור
גורמים הקשורים בסמכות הדף:
סמכות הדף (קישורים נכנסים) ▪ כמות קישורים יוצאים ▪ כמות כוללת של קישורים ▪ סמכות הדף (קישורים פנימיים) ▪ רלבנטיות קישורים יוצאים ▪ גיל הדף ▪ רלבנטיות הדף ▪ איכות קישורים יוצאים ▪ כמות תוכן חסר קישורים ▪ url של הדף ▪ רלבנטיות הדף ▪ סמכות הדף ((PR ▪ תאריך עריכה אחרון ▪ סוג הדף
גורמים הקשורים בדומיין:
סמכות הדומיין (איכות קישורים חוזרים) ▪ גיל הדומיין ▪ סמכות רלבנטית ▪ סמכות הדומיין (מספר קישורים חוזרים) ▪ סמכות הדומיין (PR) ▪ סמכות הדומיין (מילות מפתח לא רלבנטיות) ▪ רלבנטיות הדומיין ▪ TLD ▪ דירוג Alexa
גורמים מפחיתי ערך:
Robots.txt ▪ דף מוענש ▪ קישור Javascript ▪ קישור מכוון שנית  Redirect)) ▪ סביבה “רעה” ▪ טריגרים של קישור ממומן ▪ דף לא מאונדקס