Google Webmaster Tools צעד אחר צעד – המשך

קידום אתרים אפקטיבי ברמה אחרת...

ניהול מוניטין
במאמר זה אעבור על המידע שניתן לקבל באמצעות כלי זה ועל אופן השימוש בכלי צעד אחר צעד, ונתחיל מ"תצורת האתר". חשוב להדגיש שאחת לתקופה מעדכן גוגל את הממשק ומוסיף פונקציות חדשות.

במאמר הקודם הזכרתי את החשיבות שיש לכלי ניהול אתרים google webmaster tools כמקור למידע רב שבעל אתר או מי שעושה עבורו קידום אתרים באינטרנט יכולים להפיק. במאמר זה אעבור על המידע שניתן לקבל באמצעות כלי זה ועל אופן השימוש בכלי , צעד אחר צעד ונתחיל מ”תצורת האתר”.חשוב להדגיש שאחת לתקופה מעדכן גוגל את הממשק ומוסיף פונקציות חדשות.

אז אחרי שנרשמתם וקיבלתם הרשאה לאתר שהזנתם הגיע הזמן להבין ולהפיק את מירב הנתונים .

הדף הראשי שאליו תגיעו יהיה דף מרכז שליטה.

בדף זה ישנו סרגל ימני עם תפריט אפשרויות המידע וכן סרגל עזרה.

מפת אתר sitemap

sitemap webmaster

כאן ניתן לראות האם יש או אין מפת אתר ומתי היא עודכנה. ניתן לחולל מפת אתר להעלותה לאתר ולעדכן את גוגל באמצעות כלי זה שהעלנו מפה חדשה/מעודכנת.

גישה לסורק

בגישה לסורק ניתן לראות האם ואילו קובצי robots.txt יש באתר. כלומר אילו דפים אם בכלל חסומים בפני גוגל. מכניסים כתובת מהאתר וגוגל מודיע אם הכתובת מותרת לו או חסומה בפניו. באיזור זה ניתן להודיע על הוספה או הסרת קובצי robots.txt. . כמו כן ניתן להסיר כתובות מהאתר. העדכון בתוצאות החיפוש עשוי לקחת עד 90 יום.

Sitelinks

קישורים משניים לא קיימים בעבור כל אתר וכפופים לשיקולים של גוגל.במידה וקיימים לאתר קישורים משניים הוא יציג את שם הקישור,כתובתו ואפשרות “חסום” לצידה. ההחלטה אילו קישורים להציג מעידה אילו דפים חזקים “קורא” גוגל מהאתר (קשור במשקלי קישורים באתר). במידה ואין ברצונכם להבליט קישור כלשהו בקישורי המשנה ניתן לחסום אותו.

שינוי כתובת

מאפשר לזרז את תהליך עדכונו של גוגל בהעברת אתר מכתובת ישנה לחדשה. הדבר בא להשלים תהליך של העברה ב 301 ( permanent redirect) ושל רישום הכתובת החדשה ב google webmaster tools לפני שינוי הכתובת.

הגדרות

יש להגדיר בעבור כל אתר את ארץ היעד שבה הוא מקודם.

יש לבחור דומיין מועדף ולאפשר לגוגל להתייחס אליו כאל הדומיין הראשי.

במקרים מסוימים בלבד (למשל כשקצב ביקורו תכוף מדיי ומפעיל עומס על השרת עקב כך) יש להתערב בהגדרת תדירות הסריקה של גוגל. לרוב אין להתערב באלמנט זה.

טיפול בפרמטר- אם יש באתר פרמטר בעייתי למשל כזה שגורם להכפלת תוכן ניתן להציע לגוגל להתעלם ממנו. ניתן לבקש להתייחס לעד 15 פרמטרים. פעולה זו אינה פותרת מטיפול בכפילויות למשל ע”י תג קנוניקל.