Google Analytics Annotation

קידום אתרים אפקטיבי ברמה אחרת...

ניהול מוניטין
בינואר האחרון גוגל אנליטיקס הכריזה על annotation. באמצעות ה-annotation תוכלו להוסיף הערות בחשבון האנליטיקס שלכם הקשורות לאירועים מיוחדים.

בינואר האחרון גוגל אנליטיקס הכריזה על annotation . באמצעות ה annotation תוכל להוסיף הערות בחשבון האנליטיקס שלך הקשורות לאירועים מיוחדים. נניח כי ביום מסוים עלתה התנועה באופן חריג בעקבות פרסום ספציפי, תוכלו לתעד באותו יום את פעילות הפרסום באמצעות הוספה פשוטה של הערת הסבר.

שתי אפשרויות עומדות בפניך להוספת ההערה בממשק של גוגל אנליטקס:

הראשונה- באמצעות גרירת הלחצן שמתחת לגרף למטה ללחוץ על הוספת הערת הסבר ולהזין את ההערה.
29_annotations1
השנייה, פשוט עומדים ע”ג הגרף על נקודת התאריך מקליקים על העכבר – הקלקה שמאלית ונפתח חלון המאפשר בחירת הזנת הערה רלבנטית לאותו תאריך עליו מיקדתם את העכבר.
29_annotations2
כלי מצוין לשיתוף מידע בין מספר מנהלי אתר או משווקים המועסקים באותו ארגון.
29_annotations3
ההערות מוצגות באופן ברור כמעקב יומי ומאפשרות תמונה ברורה ותיעוד של השיווק הנעשה ותרומתו לתנועת האתר- בהחלט כלי מצוין לניהול השיווק.