Bing החלו לשלב בהדרגה נתונים מ-Twitter

קידום אתרים אפקטיבי ברמה אחרת...

ניהול מוניטין
לאור המידע המיידי הרב העובר ב-Twitter והחשיבות שמייחסת מייקרוסופט למידע עדכני כמענה לחיפושי זמן אמת, החל מנוע bing לשלב לאחרונה בהדרגה נתונים הלקוחים מ-twitter בתוצאות החיפוש שלהם.

לאור המידע המיידי הרב העובר בTwitter והחשיבות שמייחסת מייקרוסופט למידע עדכני כמענה לחיפושי זמן אמת, החל מנוע bing לשלב לאחרונה בהדרגה נתונים הלקוחים מ twitter בתוצאות החיפוש שלהם.

השלב ההתחלתי של תהליך שיבוץ תוצאות זמן אמת מטוויטר בבינג כוללות בעיקר מידע הקשור לדמויות בולטות ופופולאריות הפעילות בטוויטר במגוון תחומים.

אם תחפשו את האנשים הללו בהקשר ל twitter תקבלו באמצעות bing תוצאות חיפוש הכוללות את הטוויטים האחרונים שאותם אנשים הפיצו.ניתן לחפש גם אנשים לפי כינוים ברשת ע”י שימוש בסימן: @ אם תחפשו למשל (באנגלית בשלב זה כמובן) “Kara Swisher Twitter” או “Kara Swisher Tweets” תקבלו משהו כגון זה:
2009-07-04_220733

התוצאה תכלול את הטוויט האחרון של אותו אדם ולצידו קישור לטוויטים הנוספים של אותו אדם.

למרות ההתייחסות למידע העובר ב Twitter ,

Bing מציינים שהם אינם מאנדקסים בשלב זה עדיין את כל הטוויטים ואת כל המשתמשים אלה רק את אלה הנראים מבטיחים ופופולאריים במיוחד.

עד כה אונדקסו במנוע בינג כמה אלפים של משתמשי twitter ומוצגים בתוצאות החיפוש הרלוונטיות. הבחירה באותם טוויטים ובאותם פעילי Twitter לקחה בחשבון את כמות הטוויטים שלהם או את היקף המשתמשים המקושרים אליהם.

יחד עם זאת עדיין לא ניתן לציין פעילות זו כמגמה ברורה שכן המידע שנותן bing עדיין מאוד לא עקבי בכל הנוגע לנתונים מ Twitter . אם מחפשים למשל שם של משתמש Twitter “נחשב” במנוע החיפוש ללא תוספת המילה twitter לא מקבלים בד”כ את המידע על הטוויטים שלו בתוצאות הראשונות לגביו כלומר המידע הזה עדיין לא מוצג כאינפורמציה הרלוונטית ביותר בשיקול של בינג.