search snippet – מעבר למידע ישירות מתוך תוצאות החיפוש

קידום אתרים אפקטיבי ברמה אחרת...

ניהול מוניטין
בדרך כלל, תיאור הדף מראה איך דף, כמכלול, קשור לשאילתא של הגולש ע"י לקיחת קטע מהתוכן שמופיע ליד ומסביב למקום בו מונחי השאילתא מופיעים בדף. אבל מה אם רק קטע בדף רלוונטי לחיפוש שבוצע?

מנקודת המבט של הגולש

עבור מרבית תוצאות החיפוש, גוגל מראה מספר שורות מלל שנותנות מושג על מה מדבר הדף – גוגל מכנים זאת search snippet”” (בעברית אנו מכנים זאת “תיאור הדף”). לאחרונה, שופר תיאור הדף בשתי תכונות שיקלו במציאת המידע הטמון עמוק בדף.

בדרך כלל, תיאור הדף מראה איך דף, כמכלול, קשור לשאילתא של הגולש ע”י לקיחת קטע מהתוכן שמופיע ליד ומסביב למקום בו מונחי השאילתא מופיעים בדף. אבל מה אם רק קטע בדף רלבנטי לחיפוש שבוצע?

כאן באות התכונות החדשות לעזר ע”י קישורים בתוך התאור לקטעים הרלבנטיים בדף, כך שקל ומהיר יותר למצוא את מה שמחפשים. למשל, אם מחפשים trans fats and cholesterol והשפעתם על הגוף. אם מתחילים בחיפוש כללי כמו trans fats, גוגל מחזיר מספר תוצאות עם מידע רב על שומנים בלתי רוויים (טראנס) באופן כללי, למשל התוצאה הבאה מתוך ויקיפדיה:
search-snippet
בחיפוש מושג מקביל בעברית, שומנים רוויים, נקבל:
search-snippet2
בתוך התיאור יש קישורים לחלקים מסוימים בתוך הדף המכסים תתי נושאים שונים הקשורים לשומנים רוויים. כיוון שאנו מעוניינים במיוחד בהשפעתם על הבריאות, הקישור Nutritional Guidelines הוא מן הסתם הכי רלבנטי עבורנו. לחיצה על הקישור תיקח אותנו ישירות לקטע הזה בדף, המופיע באמצע הדף.
אם אנחנו מעוניינים במיוחד ללמוד על הכולסטרול הטוב ואילו רמות שלו טובות לבריאות, ננסה חיפוש ממוקד יותר good cholesterol level. התוצאה הראשונה לקוחה מAmerican Heart Association ובדף זה יש הרבה מאד מידע על רמות כולסטרול. המידע הספציפי הנוגע לכולסטרול הטוב (HDL) נמצא בקטע שכותרתו “Your HDL (good) cholesterol level”. כיוון שהשאילתא היתה ממקודת יותר, תיאור הדף של תוצאה זו מכיל את האפשרות “לקפוץ” לקטע הזה בדף.
search-snippet3
לחיצה על הקישור Your HDL (good) cholesterol level מובילה ישירות לקטע הרלבנטי ביותר בדף:
search-snippet4

לחיצה על כותרת תוצאת החיפוש (What Your Cholesterol Levels Mean) עדיין, כמו בעבר, מובילה לראש הדף.

מנקודת המבט של מנהל האתר

כמנהל אתר שרוצה שקישורים שכאלה יופיעו עבור הדף שלך, תצטרך לעקוב אחר ההנחיות הבאות שפורסמו בWebmaster Central Blog .

גוגל מייצר את הקישורים המופיעים בתיאור הדף בתוצאות החיפוש באופן אלגוריתמי, בהתבסס על מבנה הדף. יש מספר דברים שאפשר לבצע כדי להעלות את הסיכוי שקישורים מסוג זה יופיעו עבור דפי האתר שלך.

ראשית, וודא שדפים ארוכים שיש בהם כמה נושאים יהיו בנויים היטב ומחולקים לקטעים ברורים בצורה הגיונית. שנית, וודא שלכל קטע יש תווית anchor עם שם משמעותי (למשל לא “פרק 2.1”) ושהדף מכיל “תוכן עניינים” שמקשר לכל אחת מתוויות הanchor.

הקישורים החדשים מתוך תיאור הדף מופיעים רק לשאילתות רלבנטיות, כך שלא תמצא אותם תמיד אלא רק אם גוגל מוצאים לנכון לקשר לקטע שיהיה שימושי במיוחד לשאילתא מסויימת.