Google מצרפת תיבת חיפוש נוספת, לפעמים…

קידום אתרים אפקטיבי ברמה אחרת...

ניהול מוניטין
גוגל מוסיפה אפשרות חיפוש נוספת, לאתרים גדולים, המופיעה כתוספת בדף התוצאות.
תמר ויינברג מדווחת באתר שלה על  מהלך מעניין של גוגל. גוגל מוסיפה אפשרות חיפוש נוספת, לאתרים גדולים, המופיעה כתוספת בדף התוצאות.
חיפוש מונחים כמו ” “wikipedia,” “amazon,” new york times” מעלים בדף התוצאות את דף הבית של אתרים אלה. ואז, אם תעיפו מבט מתחת לתוצאה הראשונה, ייתכן ותבחינו בתיבת חיפוש נוספת המאפשרת חיפוש בתוך האתר עצמו. לדוגמא, בחיפוש אחר צירוף המילים
  new york times מופיע כפתור המזמין לבצע חיפוש באתר: search nytimes.com ולצידו תיבת חיפוש.
כמובן שבכל יישום כזה, לאותו אתר עצמו ישנה אופציה פנימית לחיפוש. בנוסף, אתרים אלה נוטים להיות בעלי אופי כזה שאנשים ממילא נכנסים אליהם באופן ישיר.
בכל אופן, מדובר בעדכון קטן ומעניין. התוספת הזאת לא תמיד מופיעה. לא ניתן לראות אותה מכל מחשב או בכל מקום בעולם, ואף לפעמים קורה שהיא מופיעה בחיפוש באמצעות Firefox, היא אינה קיימת כשהחיפוש מתבצע בגרסת אקספלורר 6, באותו מחשב.