פשוט מייצרים הצלחה!!!

עמיאל ריס

בוגרים ממליצים על הקורס לקידום אתרים שלנו…

אנו מתחייבים הקוד האתי של סאו סימפל

“ג’קי סויקיס, אני רוצה להודות לך על העברת החומר הנלמד בצורה מרתקת ומעוררת מחשבתית. מחויבותך לנושא מעוררת השראה ומדגישה את החשיבות העצומה של נושא קידום האתרים להצלחה של כל אתר באינטרנט. המענה הברור והמהיר שלך לשאלות והתייחסותך האישית למשתתפים בקורס נותנים ערך מוסף לחומר הלימודי. אישיותך הכובשת מביאה לאווירה לימודית מיוחדת ולהיכרות מועילה בין משתתפי הקורס. אני ממליץ על קורס קידום האתרים ועל הסמינרים שאתה מעביר לכל העוסקים באינטרנט. תודה על הכל.”