פשוט מייצרים הצלחה!!!

נועם בר-לבב

בוגרים ממליצים על הקורס לקידום אתרים שלנו…

אנו מתחייבים הקוד האתי של סאו סימפל

הקורס היה עשיר במידע וכלים יישומיים שיש בהם כדי לתרום תרומה של ממש לקידום החברה ופרסומה באינטרנט. ההבנה של ה”סודות” וכללי המשחק חיונית לכל מי שחפץ בנוכחות ממשית בעולם מלא זה.

נועם בר-לבב, מנהל מחלקת פיתוח, פרטנר תקשורת בע”מ