ראיון עם מריסה מאייר – המהנדסת הראשונה של גוגל

קידום אתרים אפקטיבי ברמה אחרת...

ניהול מוניטין
עד כמה גוגל מתחשבים באיזון המגדרי? מהו אחוז הנשים המועסקות בתפקידים טכנולוגיים בכירים בגוגל? מריסה מאייר – האישה הראשונה בתפקיד בכיר של גוגל משתפת.

עד כמה גוגל מתחשבים באיזון המגדרי? מהו אחוז הנשים המועסקות בתפקידים טכנולוגיים בכירים בגוגל? מריסה מאייר – האישה הראשונה בתפקיד בכיר של גוגל משתפת.
ראיון עם מריסה מאייר