טוויטר עשוי לשחרר שמות משתמשים שנמחקו

קידום אתרים אפקטיבי ברמה אחרת...

ניהול מוניטין
חלק משמות המשתמשים שנמחקו ושלא נעשה בהם שימוש במהלך התקופה האחרונה עשויים להימחק סופית מטוויטר בשבועות הקרובים. כרגע בטוויטר מתחבטים בשאלה כיצד להתמודד עם משתמשים לא פעילים - האם למחוק את ההיסטוריה שלהם ואת כל הטוויטים שלהם?

חלק משמות המשתמשים שנמחקו ושלא נעשה בהם שימוש במהלך התקופה האחרונה עשויים להימחק סופית מטוויטר בשבועות הקרובים.

כרגע בטוויטר מתחבטים בשאלה כיצד להתמודד עם משתמשים לא פעילים, האם למחוק את ההיסטוריה שלהם ואת כל הטוויטים שלהם? ולפי ההצהרות כרגע הם אינם מתכוונים להתריע מראש ולא יודיעו בדיעבד, ההנחה הינה שכנראה עד שלא תתגבש אסטרטגיה שתקיף באופן המיטבי את כל ההשלכות לא תתבצע מחיקה של החשבונות הלא פעילים אלא רק של אלה שבוטלו ע”י המשתמשים עצמם.

אנחנו במקומכם לא היינו מסתמכים על זה והיינו בודקים אלו חשבונות שקרובים ליבנו לא הופעלו בחצי שנה האחרונה מאחר ולפי התקנון של טוויטר בכל הנוגע לחשבונות לא פעילים (התקנון מופיע בדפי המידע בטוויטר) חלות הגבלות ברורות מאוד בכל הקשור לשמות מתשמשים ולשימוש בחשבונות טוויטר.

להלן תזכורת מהירה..

חשבונות טוויטר לא פעילים – אלו חשבונות שלא נעשה בהם שימוש במשך החצי שנה האחרונה. ברגע שישתחררו לא תהיה כל דרך להשיבם.

שריון שמות משתמשים – שריון שמות משתמשים הינו בניגוד לנהלי הכתובים בטוויטר. חל גם איסור מוחלט לסחור בשמות משתמשים של חשבונות טוויטר.

טוויטר מאפשרת לגולשים לדווח על שימוש לא תקין בזמות המשתמשים, דיווח על מתחזים ברשת, אפשרות לדרוש זכאות על שם המייצג מותג וכיו”ב.