TrustRank

קידום אתרים אפקטיבי ברמה אחרת...

ניהול מוניטין
השימוש במדד אמון (TrustRank) נועד לאפשר למנוע החיפוש להילחם בספאם. מדד האמון הוא ההסתברות שאתר הוא "טוב" (לא ספאם) בהתבסס על הקרבה שלו לאתרים טובים אחרים.

השימוש במדד אמון (TrustRank) נועד לאפשר למנוע החיפוש להלחם בספאם. מדד האמון הוא ההסתברות שאתר הוא “טוב” (לא ספאם) בהתבסס על הקרבה שלו לאתרים טובים אחרים.

עורכים אנושיים סוקרים חלק מן הדפים כדי לזהות אתרי ספאם, אך אין זה מעשי שיסקרו את כל התוכן באינטרנט.

מודל TrustRank משתמש בגרעין של אתרים שנסקרו אנושית ונמצאו אמינים כדי לאפשר למנועי חיפוש לזהות דפים שימושיים ודפים שנחשבים ספאם. האמון מועבר לאתרים אחרים באמצעות קישורים מאתרי הגרעין. ככל שאתר נמצא במרחק קישורים קטן יותר מאתר טוב כך מדד האמון שלו גבוה יותר.

מדד האמון מבוסס על הרעיונות הבאים:

1. אתרים טובים מקשרים לעיתים רחוקות לאתרים רעים (אם כי יתכן שיהיו קישורים שכאלה, למשל מתוך דפי פורום)

2. אתרים רעים מקשרים לעיתים קרובות לאתרים טובים במטרה לנסות לזכות בהכרה

3. הזהירות שבה אנשים מוסיפים קישורים לדף עומדת לעיתים קרובות ביחס הפוך למספר הקישורים באותו דף

4. מנסים לבחור את אתרי הגרעין שנסקרים אנושית כאתרים שמקשרים לאתרים רבים אחרים בנסיון לקבל דגימה שנוגעת במרבית האינטרנט

מסקנות:

1. החשובה ביותר – כדאי שיהיה קישור ישיר מאתר גרעין לאתר שלך

2. אפשרות אחרת, היא לייצר כמה שיותר קישורים נכנסים בתקווה שאחד או יותר יהיו קרובים ככל האפשר לאתרי גרעין. אין ענישה על קישור מאתר רע.
אין הוכחה לכך ש Google או Yahoo משתמשים במודל הזה.