Google Urchin לעומת Google Analytics

קידום אתרים אפקטיבי ברמה אחרת...

ניהול מוניטין
Urchin נוצרה עבור חברות אשר להן מגבלות אבטחה המונעות מהן את השימוש בתוכנת Google Analytics. כאמור, ניתן להתקין ולנהל את תוכנת Urchin על גבי שרת האינטרנט של החברה, בניגוד ל-Google Analytics המאוחסן ומתוחזק על ידי Google.
להזכירכם, לפני מספר שבועות הכריזה גוגל על השקת תוכנת  Urchinלניתוח וניטור תנועת הגולשים באתר.
Urchin נוצרה עבור חברות אשר להן מגבלות אבטחה, המונעות מהן את השימוש בתוכנת Google Analytics. כאמור, ניתן להתקין ולנהל את תוכנת Urchin על גבי שרת האינטרנט של החברה, בניגוד ל –Google Analytics המאוחסן ומתוחזק על ידי Google.
בעוד שקיים דמיון בין שתי התוכנות, ישנם גם הבדלים רבים. אחד ההבדלים המשמעותיים ביותר, שיכול אף להוות גורם מכריע עבור חלק מהמשתמשים, טמון בעובדה כי השימוש ב- Google Analytics הוא חינם ואילוUrchin עולה $2,995, לאחר תקופת ניסיון בת 90 יום.
מנהל השיווק של Google Analytics, ברט קרוסבי, אומר כי: “Urchin בעלת ערך גם עבור אלה המעוניינים לבצע עיבוד ללוג אד-הוק היסטורי, לאלה המעוניינים לאחסן את נתוני ה web Analytics על שרת מקומי, לספקי hosting המעוניינים לספק ערך מוסף בצורת שירותי אנליטיקס, ולאלה הזקוקים לביקורת חשבונות צד שלישי”.
קרוסבי אף ציין כי Urchin זמינה בתשע השפות הבאות: אנגלית, צרפתית, איטלקית, גרמנית, ספרדית, סינית, יפנית, קוריאנית ופורטוגזית.
תוכנת ה – Urchin החדשה שודרגה ונוספו לה שיפורים רבים. לפרטים נוספים צפו בסרטון “Google Urchin Examined”.