Google Earth Flight Simulator

קידום אתרים אפקטיבי ברמה אחרת...

ניהול מוניטין
בימים האחרונים רבו השמועות ברשת שלפיהן גוגל השיקו גרסת Flight Simulator למטוס F16 ולמטוס קל מסוג RS22, אבל מאחר וגוגל לא פרסמו את ה-Flight Simulator שלהם בשום מקור חדשותי רשמי או באחד הבלוגים הרשמיים שלהם, השמועות והניחושים המשיכו להתפשט.

בימים האחרונים רבו ברשת השמועות כי גוגל השיקו גרסת Flight Simulator, למטוס F16 ולמטוס קל מסוג RS22, אבל מאחר וגוגל לא פרסמו את ה Flight Simulator שלהם בשום מקור חדשותי רשמי או באחד הבלוגים הרשמיים שלהם, השמועות והניחושים המשיכו להתפשט.

הבלוג של מרקוס פירסם מידע ראשוני והתעלומה אכן נפתרה, גוגל אכן השיקו גרסת Flight Simulator, שכרגע נחבאת אל הכלים.
אז אחרי השוק הראשוני רצתי מיד לחפש את הסימולטור וגם מצאתי.
איפה ??? חפשו וחטטו ב Google Earth, שם מתחת לאריזה בלי שום סימן נמצאת הגרסה, כל שעליכם לעשות, להוריד ולהתקין את הגרסה האחרונה והעדכנית ביותר של Google Earth , כאשר תפתחו את הגרסה העדכנית, הניחו את הסמן על שורת התפריט ולחצו על מקשי המקלדת :Ctrl + Alt + A,
שם יפתח pop up עם הנחיות המשך אודות מדמה הטיסה.
אני אישית הצלחתי להפעיל את הגרסה ולשחק קצת להנאתי.
 אז, מי שאמר שהשמים הם הגבול, צדק.