מעל 17 שנים ו- 3,500 בוגרים!!!

טופס הצטרפות להתנסות SEO בקורס קידום אתרים

מלוויים אתכם צעד אחר צעד, גם לאחר סיום הקורס!

פתרונות שיווק באינטרנט גם לעסקים קטנים

תנאים והגבלות

ההתנסות מיועדת לתלמידי ובוגרי קורס קידום אתרים של סאו סימפל בע”מ (להלן” “סאו סימפל”) בשיתוף  מכללת ג’ון ברייס(להלן: “המתנסה”). בכפוף לאמור לעיל ההשתתפות בהתנסות חינם.

מטרת ההתנסות היא להקנות למתנסים ניסיון מעשי בקידום אורגני של אתר משלבי קליטת האתר ועד לעבודה החודשית השוטפת ולהקנות להם את הביטחון הנדרש לניהול עסק עצמאי בתחום ו/או להשתלבות בשוק העבודה כשכיר.

א. במהלך ההתנסות, המתנסה יקדם אתר אחד, בכל שפה שיבחרו בארץ או בחו”ל (להלן: “האתר המקודם”) ולצורך כך יוכל להשתמש ב Web CEO (להלן: “המערכת”) בתצורה והיקף שיקבעו על ידי סאו סימפל בלבד.

ב. המתנסה יוכלו לקדם אתר בבעלותו , בבעלות החברה בה הוא עובד או של לקוח שלו.

ג. האתר המקודם יכול להיות בלוג, אתר עסקי פרטי או אתר של כל חברה או ארגון המעוניינים בקידום האתר ואשר הסמיכו את המתנסה לקדם את האתר ובתנאי שלא מדובר באתרים העוסקים בתכנים פוגעניים ו/או סקס ו/או הימורים ו/או פרמה ו/או אופציות בינאריות ו/או הורדות.

ד. מודגש כי לסאו סימפל לא יהיה שום קשר או אחריות כלשהי לקידום האתר ו/או לאתר המקודם (מלבד האתרים השייכים לסאו סימפל). הקידום, על כל פעולותיו והשימוש במערכת הינם באחריות המתנסה בלבד.

ה. המתנסה בלבד אחראי על כל נזק שייגרם לאתר המקודם כתוצאה מההתנסות ויהיו חייבים לשפות את סאו סימפל באם תגיע דרישה ו/או תביעה מצד האתר המקודם אל סאו סימפל.

ו. הפעילות באתר המקודם תהיה באופן מלא של המתנסה שיהיה בקשר עם בעלי האתרים, כאשר סאו סימפל מסייעת למתנסה ומדריכה אותו כיצד לעבור את השלבים השונים של הקידום.

ז. כל הפרסומים באתר המקודם בפרט וברשת האינטרנט בכלל, מכל סוג שהוא: מאמרים, תגובות, קישורים, תמונות, פוסטים ובכלל הינם באחריות המתנסה בלבד ובכל מקרה של תביעה כלשהי מצד בעלי האתר, סאו סימפל לא תישא באחריות והמתנסה מסכים לקחת על עצמו את מלוא האחריות.

ח. המתנסה יפעל בתום לב וישמור על הקניין וזכויות היוצרים של בעלי האתר המקודם וכן של כל צד ג’ שזכויותיו מוגנות.

ט. לסאו סימפל הסמכות המלאה להפסיק בכל שלב את ההתנסות על בסיס שיקול דעתה הבלעדי ולמתנסה  לא תהיה כל טענה נגד סאו סימפל בעניין זה.

י. למען הזהירות, מודגש כי בשום מקרה לא יתקיימו יחסי עובד-מעביד בין המתנסה לסאו סימפל.

יא. בשום מקרה סאו סימפל לא תישא בעלויות (בכסף או בשווה כסף) לצורך קידום האתר המקודם.

יב. משך ההתנסות תלוי בהיקף הפעילות של המתנסה ובהחלטתה של סאו סימפל. המתנסה חייב לבצע את כל המשימות כפי שיוגדרו על ידי החונך ולדווח על ביצועם באמצעות המערכת. אי דיווח במערכת יתפרש כחוסר פעילות ולאחר התרעה תופסק ההתנסות לאלתר.